ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2017

Σύμφωνα µε τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Quest Συμμετοχών Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017 αντί την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.

Κατόπιν του ανωτέρω, το Οικονομικό Ημερολόγιο 2017 τροποποιείται ως ακολούθως:  

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017.

Δεν προβλέπεται να διανεμηθεί μέρισμα για την χρήση 2016.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/5/17

Αρχείο