Επικοινωνία Επενδυτών


          QUEST HOLDINGS                                              

Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων

Αργυρουπόλεως 2Α, Καλλιθέα, Αθήνα 176 71

Τηλ.: +30 211 999 4762   

Fax: +30 211 999 4530

E-mail: ir@quest.gr