Ο Όμιλος με μια ματιά

H Quest Συμμετοχών A.E. μητρική εταιρεία του Ομίλου Quest σήμερα, ιδρύθηκε το 1981 ως Info-Quest Ε.Π.Ε. και είναι εισηγμένη στο ΧΑ από το 1998. Πρωτοπόρος στον τομέα της Τεχνολογίας, ο Όμιλος, έχει συνδέσει το όνομά του με την ανάπτυξη της αγοράς της Πληροφορικής αλλά και με την εισαγωγή και την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών στην Ελλάδα.

Σήμερα είναι εδραιωμένος και δυναμικά αναπτυσσόμενος πολλαπλώς, στους τομείς της Πληροφορικής, των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και της Ενέργειας, με δραστηριότητες που εκτείνονται στην Ευρώπη, τα Βαλκάνια και άλλες διεθνείς αγορές.

Οι εταιρίες του Ομίλου καλύπτουν όλο το εύρος της αγοράς, από τις μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, μέχρι την πώληση στον τελικό καταναλωτή και διαθέτουν ισχυρή χρηματοοικονομική βάση, υψηλή τεχνογνωσία και θετικές προοπτικές, η κάθε μία στον τομέα της.

O Όμιλος Quest συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλυτέρων ελληνικών Ομίλων, με υγιή οικονομική θέση και σημαντική ακίνητη περιουσία, ενώ απασχολεί περισσότερους από 1.200 εξειδικευμένους επαγγελματίες. Οι περισσότερες εταιρίες του Ομίλου, εδρεύουν σε ιδιόκτητα κτήρια, καταλαμβάνοντας για γραφεία και αποθηκευτικούς χώρους, συνολικό εμβαδόν 53,600 m2.

Έχοντας στο ενεργητικό του μια σειρά επιτυχημένων επιχειρηματικά κινήσεων, ο Όμιλος Quest διευρύνει συνεχώς τις δραστηριότητές του σε νέους τομείς, εντάσσοντας στο επιχειρηματικό του σχήμα, εταιρίες που καθορίζουν την αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται.

Απολογισμός

Βιώσιμης Ανάπτυξης
Ομίλου Quest

2015
 

PDF - with navigation

PDF - Εκτύπωση