Οικονομικές Καταστάσεις Θυγατρικών

 

Εταιρείες Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες Οικονομικές Καταστάσεις
 
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Info Quest Technologies A.E.B.E.
       
       
iStorm M. EΠΕ
       
       
QuestOnLine A.E.
       
       
ISQuare ΑΕ
     
     

Uni Systems Συστήματα Πληροφορικής ΑΕΕ

 
 
ACS Διεθνείς Μεταφορές & Διευκολύνσεις ΑΕΕ
   
 
GPS Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
                 
                   
Nubis ΑΕ
               
               
U-YOU Α.Ε.
(πρώην INFOCARD Α.Ε.)
               
           
CARDLINK Α.Ε.
               
             
IQBILITY Μ. ΕΠΕ
                 
             
QUEST Ενεργειακή Κτηματική ΑΕΒΕ
 
 
Αιολικό Πάρκο Βοιωτίας Αμαλία ΑΕ
   
   
Αιολικό Πάρκο Βοιωτίας Μεγάλο Πλάι ΑΕ
 
   
Εναλλακτική Ενεργειακή ΑΛΠΕΝΕΡ ΑΕ
 
 
Quest Αιολική Μαρμαρίου Πύργος ΕΠΕ
     
   
Quest Αιολική Μαρμαρίου Τρίκορφο ΕΠΕ
         
       
Quest Αιολική Μαρμαρίου Αγκάθι ΕΠΕ
         
       
Quest Αιολική Μαρμαρίου Ρίζα ΕΠΕ
         
       
Quest Αιολική Μαρμαρίου Χελώνα ΕΠΕ
         
       
Quest Αιολική Μαρμαρίου Πλάτανος ΕΠΕ
         
       
Quest Αιολική Μαρμαρίου Λιαπούρθι ΕΠΕ
         
       
Quest Αιολική Μαρμαρίου Αγ. Απόστολοι ΕΠΕ
         
       
Quest Αιολική Μαρμαρίου Ρίγανη ΕΠΕ
         
       
Quest Αιολική Καρύστου Δίστρατα ΕΠΕ
         
       
Quest Αιολική Λιβαδίου Λάρισας ΕΠΕ
     
     
Quest Αιολική Μαρμαρίου Αγιοι Ταξιάρχες ΕΠΕ
         
       
Quest Αιολική Σερβίων Κοζάνης ΕΠΕ
     
     
Quest Αιολική Μαρμαρίου Περιστέρι ΕΠΕ
         
       
Quest Αιολική Διστόμου Μεγάλο Πλάι ΕΠΕ
     
     
Quest Αιολική Σιδηροκάστρου - Χορτερό ΕΠΕ
       
       
QUEST SOLAR AΛΜΥΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
         
         
QUEST SOLAR ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ
           
           
Quest Solar ΑΒΕΤΕ
   
   
ACS Courier SH.PK.
                 
                   
ACS Albania
                 
                   
Quest Albania SA.A.
                 
                   
Unitel Hellas AE
     


     


 
Ντιζίσιον Ολοκληρωμένα Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε.
                 
                   
Ιωνική Επίνοια ΑΕ
            9μήνου (Τελική Εκκαθάριση)  
             
Rainbow AE
            για την χρήση 30/06/2009 – 30/06/2010      
            για την χρήση 30/06/2009 – 30/06/2010      
Quest Rom System Integration & Services LTD
                 
 
U-YOU ΜΟΝOΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.