Οικονομικές Καταστάσεις Θυγατρικών

 

Εταιρείες Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες Οικονομικές Καταστάσεις
 
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Info Quest Technologies A.E.B.E.
         
       
iStorm M. EΠΕ
         
         
QuestOnLine A.E.
         
       
ISQuare ΑΕ
       
       

Uni Systems Συστήματα Πληροφορικής ΑΕΕ

   
   
ACS Διεθνείς Μεταφορές & Διευκολύνσεις ΑΕΕ
   
 
BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.
                     
                   
GPS Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
                   
                     
Nubis ΑΕ
                 
                 
U-YOU Α.Ε.
(πρώην INFOCARD Α.Ε.)
                 
             
CARDLINK Α.Ε.
                 
               
IQBILITY Μ. ΕΠΕ
                   
               
QUEST Ενεργειακή Κτηματική ΑΕΒΕ
   
 
Αιολικό Πάρκο Βοιωτίας Αμαλία ΑΕ
     
   
Αιολικό Πάρκο Βοιωτίας Μεγάλο Πλάι ΑΕ
   
   
Εναλλακτική Ενεργειακή ΑΛΠΕΝΕΡ ΑΕ
   
 
Quest Αιολική Μαρμαρίου Πύργος ΕΠΕ
       
     
Quest Αιολική Μαρμαρίου Τρίκορφο ΕΠΕ
           
         
Quest Αιολική Μαρμαρίου Αγκάθι ΕΠΕ
           
         
Quest Αιολική Μαρμαρίου Ρίζα ΕΠΕ
           
         
Quest Αιολική Μαρμαρίου Χελώνα ΕΠΕ
           
         
Quest Αιολική Μαρμαρίου Πλάτανος ΕΠΕ
           
         
Quest Αιολική Μαρμαρίου Λιαπούρθι ΕΠΕ
           
         
Quest Αιολική Μαρμαρίου Αγ. Απόστολοι ΕΠΕ
           
         
Quest Αιολική Μαρμαρίου Ρίγανη ΕΠΕ
           
         
Quest Αιολική Καρύστου Δίστρατα ΕΠΕ
           
         
Quest Αιολική Λιβαδίου Λάρισας ΕΠΕ
       
     
Quest Αιολική Μαρμαρίου Αγιοι Ταξιάρχες ΕΠΕ
           
         
Quest Αιολική Σερβίων Κοζάνης ΕΠΕ
       
     
Quest Αιολική Μαρμαρίου Περιστέρι ΕΠΕ
           
         
Quest Αιολική Διστόμου Μεγάλο Πλάι ΕΠΕ
       
     
Quest Αιολική Σιδηροκάστρου - Χορτερό ΕΠΕ
         
       
QUEST SOLAR AΛΜΥΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
           
           
QUEST SOLAR ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ
             
             
Quest Solar ΑΒΕΤΕ
     
     
ACS Courier SH.PK.
                   
                     
ACS Albania
                   
                     
Quest Albania SA.A.
                   
                     
Unitel Hellas AE
       


       


 
Ντιζίσιον Ολοκληρωμένα Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε.
                   
                     
Ιωνική Επίνοια ΑΕ
              9μήνου (Τελική Εκκαθάριση)  
               
Rainbow AE
              για την χρήση 30/06/2009 – 30/06/2010      
              για την χρήση 30/06/2009 – 30/06/2010      
Quest Rom System Integration & Services LTD
                   
 
U-YOU ΜΟΝOΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.