Skip to main content

Περιβαλλοντική Ευθύνη

O Όμιλος Quest λειτουργεί με συναίσθηση της περιβαλλοντικής του ευθύνης και προσαρμόζει συστηματικά την επιχειρηματική πρακτική στις ανάγκες προστασίας του περιβάλλοντος και εξοικονόμησης των πόρων. Ειδικότερα:

Διάθεση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων– Green IT

Η Info Quest Technologies εισάγει στην Ελληνική αγορά προϊόντα τεχνολογίας, τα οποία, χάρη στις εξελίξεις στην επιστημονική έρευνα, τείνουν να είναι λιγότερο ενεργοβόρα, κατασκευάζονται από φιλικότερα προς το περιβάλλον υλικά και διατίθενται σε ανακυκλώσιμες συσκευασίες

Άξια αναφοράς είναι τα προϊόντα της Apple, τα οποία έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να χρησιμοποιούν λιγότερα υλικά, να διατίθενται σε μικρότερη συσκευασία, να μην περιέχουν τοξικά, να καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια και να είναι ανακυκλώσιμα.

Ως εταιρεία κατασκευής των ηλεκτρονικών υπολογιστών Quest, η Info Quest Technologies παράγει προϊόντα με προηγμένες λειτουργικές δυνατότητες και μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, ο τρόπος κατασκευής των οποίων ρυπαίνει λιγότερο και θέτει τις προϋποθέσεις για ευκολότερη και λιγότερο δαπανηρή ανακύκλωση. Ως υπεύθυνο μέλος της εφοδιαστικής αλυσίδας της Ελληνικής αγοράς, ο Όμιλος Quest μειώνει τον όγκο και το βάρος των ηλεκτρονικών συσκευών που είναι πιο φιλικά στο χρήστη και το περιβάλλον, αποσκοπώντας μεταξύ άλλων, στη μείωση απαιτήσεων για καύσιμα κατά τη μεταφορά τους καθώς και στη μείωση των ρύπων.

Τα προϊόντα και συστήματα που χρησιμοποιούνται από τη Uni Systems για τη δημιουργία Ολοκληρωμένων Λύσεων είναι επίσης φιλικά προς το περιβάλλον, με «πράσινη» αρχιτεκτονική, η οποία επιτρέπει την εκμετάλλευση στο μέγιστο, τεχνολογιών που οδηγούν σε ένα εντελώς νέο επίπεδο οικονομίας, ευελιξίας και απόδοσης. Τέτοιες Τεχνολογίες εισάγουν νέα φιλοσοφία στο επιχειρηματικό μοντέλο λειτουργίας και συντελούν εκτός από τη μείωση του κόστους, στη βελτίωση της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας, σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος.

Ανακύκλωση

Ο Όμιλος Quest επί σειρά ετών συμμετέχει σε προγράμματα ανακύκλωσης συσκευών που έχουν διατεθεί στην ελληνική αγορά και είναι ιδρυτικό μέλος της «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ».

Η διαδικασία της ανακύκλωσης περιλαμβάνει συλλογή και διάθεση των συσκευών σε εργοστάσια ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών, διαδικασία αποσυναρμολόγησης, διαχωρισμό των υλικών και πώληση αυτών σε εξειδικευμένες βιομηχανίες για την επανένταξή τους κατόπιν στην παραγωγή.

Οι συσκευασίες των προϊόντων επίσης συλλέγονται και ανακυκλώνονται, μειώνοντας σημαντικά την επιβάρυνση στο περιβάλλον.

Στην εσωτερική του λειτουργία ο Όμιλος εφαρμόζει προγράμματα συλλογής και ανακύκλωσης χαρτιού, toner εκτυπωτών, μπαταριών και λαμπτήρων, φροντίζοντας να ενημερώνει και ενθαρρύνει το προσωπικό του για ενεργό συμμετοχή. Ενδεικτικά, μέσα σε διάστημα ενός έτους συγκεντρώθηκαν προς ανακύκλωση 16 τόνοι χαρτιού, αποφεύγοντας την κοπή 265 δέντρων, περίπου 100 toners, 2.635 κιλά μπαταριών από UPS και 120 κιλά λοιπών μπαταριών.

Εξοικονόμηση ενέργειας – λοιπές δράσεις περιβαλλοντικής συνείδησης

Ο Όμιλος προσαρμόζοντας τις επιχειρηματικές του πρακτικές έχει θέσει διαδικασίες για την καταμέτρηση του Ανθρακικού Αποτυπώματος με στόχο τη διαρκή βελτίωση στον τομέα της ενέργειας, ενώ παράλληλα προβαίνει σταθερά σε ενέργειες για την αναβάθμιση και βελτίωση των κτηριακών και τεχνολογικών υποδομών του :

  • Ενσωμάτωση τελευταίων τεχνολογιών αυτοματισμού που εξασφαλίζουν έλεγχο, μείωση δαπάνης, εξοικονόμηση ενέργειας.
  • Νέα συστήματα στις κτιριακές εγκαταστάσεις, που διασφαλίζουν έλεγχο και καλύτερη λειτουργία  παράλληλα με την εξοικονόμηση  ενέργειας.

Παράλληλα οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Ομίλου διαθέτουν :

  • Φωτοβολταικά συστήματα στις κεντρικές μονάδες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, η λειτουργία των οποίων εκτιμάται ότι αποφέρει ετήσια παραγωγή ρεύματος 142.000 KWh και ετήσια μείωση εκπομπής 140 τόνων CO2   προς το περιβάλλον.   
  • Σύστημα συγκέντρωσης όμβριων υδάτων σε κεντρικό κτίριο  τα οποία χρησιμοποιούνται για πότισμα.
  • Πρόβλεψη σε νέο κτήριο για τη λειτουργία μονάδας γεωθερμίας ισχύος 200kW για δική του χρήση. 

Ο Όμιλος έχει εντάξει κατά καιρούς περιβαλλοντικές δράσεις στο Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Προσφοράς του. Ειδικότερα, στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος αρωγής προς τις περιοχές που είχαν πληγεί από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007, δώρισε μεταξύ άλλων ηλεκτρονικούς υπολογιστές στο Δήμο Ολυμπίας, ένα πυροσβεστικό όχημα στο Δήμο Μαρμαρίου, Καρύστου Ευβοίας, και να συμμετάσχει στη χρηματοδότηση της ανακατασκευής του αρδευτικού συστήματος στην Αρτεμισία της Μεσσηνίας, για την εξασφάλιση υδάτινων πόρων σε όλη την ευρύτερη περιοχή.

Κορυφή Σελίδας

© Copyright 2017   |   All Rights Reserved   |   Όροι Χρήσης

created by Information Systems Impact