Υποδομές

Με γνώμονα τη μεγιστοποίηση της λειτουργικότητας των παραγωγικών διαδικασιών, ο Όμιλος Quest έχει σταθερά και διαχρονικά επενδύσει στη δημιουργία υποδομών που περιλαμβάνουν ιδιόκτητες υπερσύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις αποθηκευτικών χώρων, τεχνολογικές υποδομές ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, συστήματα επικοινωνίας, ηλεκτρονικές εφαρμογές και συστήματα για τη λειτουργία των εταιρειών  και την εξυπηρέτηση των πελατών, ιστοτόπους B2B και Β2C, καθώς επίσης και υψηλής ασφάλειας Data Center για την παροχή υπηρεσιών σε μεγάλους οργανισμούς. 

Οι υποδομές των εταιρειών του Ομίλου περιλαμβάνουν τα εξής ως σημεία αναφοράς:

 • Έξι ιδιόκτητα κτήρια γραφείων και δύο κτήρια παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, συνολικής έκτασης μεγαλύτερης των 50.000 m2.
 • Σύγχρονες υποδομές  logistics.
 • Κέντρο συναρμολόγησης υπολογιστών Quest, πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2008
 • Πλήρως εξοπλισμένο Εργαστήριο Δοκιμών για τη προσομοίωση λύσεων Πληροφορικής, καθώς και το μεγαλύτερο Κέντρο Επισκευών προϊόντων Πληροφορικής στην Ελλάδα με εξελιγμένα συστήματα παρακολούθησης των διαδικασιών.
 • Συνολική υποστήριξη εταιρικών λειτουργιών με σύστημα ERP, αξιοποίηση εφαρμογών Sales Force Automation, CRM, Remote Access και Knowledge Management.
 • Ενιαία δικτυακή υποδομή φωνής και δεδομένων για τη βέλτιστη και πλέον οικονομική διασύνδεση εταιρειών και υποκαταστημάτων.
 • EMC Velocity² Signature Solution Center, για την εξομοίωση των συνθηκών του παραγωγικού περιβάλλοντος ενός Data Center, τη διερεύνηση μηχανογραφικών θεμάτων και την εφαρμογή τεκμηριωμένων μηχανογραφικών λύσεων.
 • Σύγχρονο Data Center επιπέδου (tier) 3, που προσφέρει στους πελάτες υπηρεσίες με εγγυημένη διαθεσιμότητα 99,99%.
 • Call Center, με σύγχρονες υποδομές CRM υψηλών απαιτήσεων για την εξυπηρέτηση των πελατών.  
 • Πρωτοποριακή Β2Β εφαρμογή ηλεκτρονικής παραγγελιοληψίας Quest On Line, για ενημέρωση, on-line παραγγελίες, και συναλλαγές 24 ώρες το 24ωρο.
 • Ηλεκτρονικό κατάστημα  www.you.gr,  B2C υπηρεσία διάθεσης προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών  ψηφιακής τεχνολογίας για την καταναλωτική αγορά και τη μικρομεσαία επιχείρηση
 • Ηλεκτρονικό κατάστημα www.youb2b.gr, Β2Β υπηρεσία διάθεσης προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών ψηφιακήςτεχνολογίας για μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς.
 • Ηλεκτρονικό κατάστημα www.iStorm.gr, λιανικής διάθεσης προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών τεχνολογίας Αpple.  
ACS

Η ACS στεγάζεται σε τρία κτήρια συνολικής επιφάνειας 30.000 m2. Οι υπηρεσίες της ACS, πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2008, ενσωματώνουν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες μεταφοράς, τον εντοπισμό των μεταφερόμενων υλικών και την αμεσότητα γνωστοποίησης πληροφοριών.

 • Πρωτοπόρες για τα ελληνικά δεδομένα υποδομές logistics.
 • 10 κέντρα διαλογής (Hubs) σε όλη την Ελλάδα,
 • Περισσότερα από 1.600 οχήματα,
 • 70 συνδυασμένους διεθνείς άξονες χερσαίας, θαλάσσιας και αεροπορικής μεταφοράς.