Πίνακας Γνωστοποίησης Συναλλαγών

Στοιχεία Προσώπου που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα
Α
ΦΕΣΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΦΕΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πρόεδρος ΔΣ
Ο ίδιος
Στοιχεία Συναλλαγής
20/06/2017
ΑΞΙΩΝ ΧΑ
50000
442500.00
Π
Μετοχή (Κοινή)

Στοιχεία Προσώπου που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα
Α
ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό
Ο ίδιος
Στοιχεία Συναλλαγής
06/02/2012
ΑΞΙΩΝ ΧΑ - Εξω-χρηματιστηριακή συναλλαγή πακέτο (OTC)
1350000
270000.00
Α
Μετοχή (Κοινή)

Στοιχεία Προσώπου που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα
Α
ΦΕΣΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΦΕΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πρόεδρος ΔΣ
Ο Ιδιος
Στοιχεία Συναλλαγής
06/02/2012
ΑΞΙΩΝ ΧΑ – Εξω-χρηματιστηριακή συναλλαγή πακέτο (OTC)
1350000
270000.00
Π
Μετοχή (Κοινή)

Στοιχεία Προσώπου που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα
Α
ΦΕΣΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΦΕΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πρόεδρος ΔΣ
Ο Ιδιος
Στοιχεία Συναλλαγής
25/08/2011
ΑΞΙΩΝ ΧΑ
49490
43127.11
Α
Μετοχή (Κοινή)

Στοιχεία Προσώπου που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα
Α
ΕΦΟΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΦΟΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γεν.Διευθυντής
Ο Ιδιος
Στοιχεία Συναλλαγής
30/11/2010
ΑΞΙΩΝ ΧΑ
2784
2988.88
Π
Μετοχή (Κοινή)

Στοιχεία Προσώπου που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα
Α
ΕΦΟΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΦΟΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γεν.Διευθυντής
Ο Ιδιος
Στοιχεία Συναλλαγής
16/07/2010
ΑΞΙΩΝ ΧΑ
4900
5514.61
Α
Μετοχή (Κοινή)

Στοιχεία Προσώπου που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα
Α
ΕΦΟΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΦΟΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γεν.Διευθυντής
Ο Ιδιος
Στοιχεία Συναλλαγής
09/04/2010
ΑΞΙΩΝ ΧΑ
3754
4873.99
Α
Μετοχή (Κοινή)

Στοιχεία Προσώπου που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα
Α
ΦΕΣΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΦΕΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος
Ο Ιδιος
Στοιχεία Συναλλαγής
26/01/2010
ΑΞΙΩΝ ΧΑ
661838
847152.64
Α
Μετοχή (Κοινή)

Στοιχεία Προσώπου που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα
Α
ΕΦΟΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΦΟΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γεν.Διευθυντής
Ο Ιδιος
Στοιχεία Συναλλαγής
19/01/2010
ΑΞΙΩΝ ΧΑ
4500
6360.11
Α
Μετοχή (Κοινή)

Στοιχεία Προσώπου που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα
Α
ΕΦΟΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΦΟΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γεν.Διευθυντής
Ο Ιδιος
Στοιχεία Συναλλαγής
14/01/2010
ΑΞΙΩΝ ΧΑ
6000
8577.09
Π
Μετοχή (Κοινή)