Επιδιώξεις και στόχοι Εταιρειών Ομίλου Quest

Info Quest Technologies

 Ψηφιακή Τεχνολογία

 Η στρατηγική ανάπτυξης της Info Quest Technologies, επικεντρώνεται στη διατήρηση του ηγετικού της ρόλου στην αγορά, αξιοποιώντας τις επενδύσεις του ομίλου σε τεχνογνωσία και υποδομές.

Δεδομένων των σύγχρονων τάσεων της αγοράς, η εταιρεία προσανατολίζεται στην κατεύθυνση της κάλυψης των αναγκών των πελατών αξιοποιώντας στο μέγιστο το Internet και τις δυνατότητες που παρέχει, μέσω της διεύρυνσης της γκάμα των λύσεων και υπηρεσιών cloud που προσφέρει (Everything as a Service) και της ενίσχυσης των ηλεκτρονικών πωλήσεων, με τον συνεχή εμπλουτισμό του ηλεκτρονικού καταστήματος www.you.gr με νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Παράλληλα, επενδύει συστηματικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της γκάμας των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (private label), καλύπτοντας σύγχρονες ανάγκες με ποιοτικά, αξιόπιστα και οικονομικά προϊόντα.

Κορυφή Σελίδας

Uni Systems

 Ψηφιακή Τεχνολογία

Με ισχυρά θεμέλια την ευρύτατη πελατειακή της βάση, το ανθρώπινο δυναμικό της και την υγιή χρηματοοικονομική της θέση, η Uni Systems εστιάζει στην ανάπτυξη λύσεων που υποστηρίζουν τον περιορισμό των περιττών εξόδων, τη χρήση πρακτικών μεθόδων και ανταγωνιστικών λύσεων που προσφέρουν ομογενοποίηση συστημάτων.

Βασική επιδίωξη της εταιρείας είναι η διεύρυνση των δραστηριοτήτων της εντός και εκτός Ελλάδας, με βασικό αξονα τις λύσεις UniCloud, οι οποίες επεκτείνουν τις προσφερόμενες δυνατότητες και εξοικονομούν πόρους.

Επιπλέον, η Uni Systems επενδύει εμπράκτως στη διεθνή προοπτική της και επέκταση στο εξωτερικό, διαθετωντας ως βάση της την αξιοπιστία της και το χαρτοφυλάκιο βέλτιστων πρακτικών της.

Κορυφή Σελίδας

iSquare

Ψηφιακή Τεχνολογία

 Στρατηγικός στόχος της iSquare είναι η αύξηση μεριδίου των Προιόντων Apple στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά .

Η iSquare μέσω της πραγματοποίησης κατάλληλων επενδύσεων εστιάζεται στρατηγικά στα ακόλουθα:

  • Ανάπτυξη νέων καταστημάτων αποκλειστικής διάθεσης προϊόντων Apple, στα πρότυπα των Apple Premium Resellers.
  • Ανάπτυξη συνεργασιών µε αλυσίδες καταστημάτων λιανικής πώλησης.
  • Υποστήριξη των παραδοσιακών εξουσιοδοτημένων μεταπωλητών της, που απευθύνονται σε επαγγελματίες.
  • Ανάπτυξη συνεργασιών στον τομέα ολοκληρωμένων λύσεων και σύνθετων έργων.
  • Προσέλκυση νέων συνεργασιών για περιφερειακά και λογισμικό τεχνολογίας Apple.
Κορυφή Σελίδας

Quest Energy

Πράσινη ενέργεια

 Η Quest Energy στοχεύει στην ολοκλήρωση της κατασκευή και θέση σε εμπορική λειτουργία των αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τα οποία έχει λάβει τις απαραίτητες άδειες. Παράλληλα, επιδιώκει τη σύναψη συνεργασιών που προσφέρουν μεταφορά τεχνογνωσίας και επιχειρηματικές συνέργειες για την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Κορυφή Σελίδας

ACS 

Ταχυμεταφορές

Η διατήρηση του ηγετικού ρόλου της στην Ελληνική αγορά, σε συνδυασμό με την ενδυνάμωση της παρουσίας της στο εξωτερικό, αποτελούν τους πυρήνες στρατηγικής ανάπτυξης της ACS.

Επιπλέον, η συνεχής βελτίωση και ανάπτυξη των υπηρεσιών της στην επιχειρηματική και την καταναλωτική αγορά, καθώς και η βέλτιστη αξιοποίηση της τεχνολογίας καταλαμβάνουν υψηλή θέση στην ιεραρχία των στόχων της εταιρείας.

Η ACS σχεδιάζει μεγάλες επενδύσεις, σε νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Κέντρου Διανομής στην Αθήνα, αποσκοπώντας στην βέλτιστη αξιοποίηση της τεχνολογίας για την αύξηση της ταχύτητας, και την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών.

Κορυφή Σελίδας