Skip to main content

Επενδυτικές Σχέσεις

Γενικές Συνελεύσεις

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανό της και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης ορίζονται στο Καταστατικό της Εταιρείας (άρ. 16) και στο ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Η σύγκληση (άρ. 17 Καταστατικού), πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης (άρ. 18 Καταστατικού), οι δικαιούμενοι συμμετοχής στις συνεδριάσεις της και αντιπροσώπευση μετόχων (άρ. 17 Καταστατικού), απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης (άρ. 20 και 21 Καταστατικού), ψηφοφορία/λήψη αποφάσεων (άρ. 22 Καταστατικού), διαδικασία διεξαγωγής των εργασιών της και πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων (άρ. 22-25 Καταστατικού), καθώς και ηάσκηση των δικαιωμάτων ελέγχου από τη μειοψηφία (άρ. 26 Καταστατικού)ορίζονται στις οικείες διατάξεις του ν. 4548/2018, ως ισχύει, και στο Καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr).