Skip to main content

Επενδυτικές Σχέσεις

Ακύρωση Ιδίων Μετοχών, συνένωση μετοχών (reverse split) και μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και καταβολή μετρητών στους Μετόχους

Νewsletters subscription

Επεξεργασία των συνδρομών σε ενημερωτικά δελτία
Διαλέξτε τα ενημερωτικό δελτία στα οποία θέλετε να είστε ή όχι συνδρομητής.
The subscriber's email address.
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2013, αποφάσισε :

α) Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 87.771,60 ευρώ με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 48.069.201 σε 47.849.772 κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης 219.429 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν.2190/20. Οι ως άνω 219.429 μετοχές αποκτήθηκαν κατά το διάστημα από 12/06/2012 έως 14/10/2013 σε εκτέλεση της από 5/6/2012 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 19.139.908,80 ευρώ, διαιρούμενο σε 47.849.772 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ έκαστης.

β) Τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 13.158.687,30 ευρώ μέσω ταυτόχρονης:

(i) αύξησης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής με παράλληλη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της από 47.849.772, μετά την ακύρωση των 219.429 ιδίων μετοχών, σε 11.962.443, με συνένωση τεσσάρων (4) παλαιών μετοχών σε μία (1) νέα μετοχή (reverse split), οπότε, συνεπεία της εν λόγω συνένωσης και τεσσάρων (4) παλαιών μετοχών σε μία (1) νέα μετοχή (reverse split), η ονομαστική αξία εκάστης νέας (προερχόμενης από το reverse split) μετοχής θα αυξηθεί και θα ανέλθει σε ένα ευρώ και εξήντα λεπτά (€1,60) και

(ii) μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης νέας (προερχόμενης από το reverse split) μετοχής κατά ένα ευρώ και δέκα λεπτά (€1,10) και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους Μετόχους. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 5.981.221,50 ευρώ και διαιρείται σε 11.962.443 άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μία.

Την 27η Νοεμβρίου 2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) η υπ΄ αριθμ. Κ2-7063-27/11/2013 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 παρ.1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Το Χ.Α. στη συνεδρίασή του στις 5 Δεκεμβρίου 2013 :

α) ενημερώθηκε για την εν λόγω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω ακύρωσης των 219.429 ιδίων μετοχών της Εταιρείας,

β) ενέκρινε την εισαγωγή  προς διαπραγμάτευση των 11.962.443 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, νέας ονομαστικής αξίας 1,60 ευρώ η κάθε μία, σε αντικατάσταση των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών και ενημερώθηκε, εν συνεχεία, για την περαιτέρω μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από 1,60 ευρώ σε 0,50 ευρώ συνεπεία της επιστροφής κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους Μετόχους ποσού 1,10 ευρώ ανά μετοχή.

Με απόφαση της Εταιρείας ορίζεται ότι από τις 11 Δεκεμβρίου 2013 παύει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των  219.429 μετοχών της Εταιρείας, λόγω ακύρωσής τους.

Επίσης, η 11 Δεκεμβρίου 2013 ορίζεται ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 47.849.772 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Από τις 12 Δεκεμβρίου 2013 παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους και αποκόπτεται το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού  1,10 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι των νέων μετοχών από το reversesplit και στη λήψη της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. τη 16η Δεκεμβρίου 2013.

Διευκρινίζεται ότι το ποσό της επιστροφής κεφαλαίου θα υπολογισθεί στο νέο αριθμό των μετοχών, όπως θα έχει προκύψει μετά το reversesplit.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 11.962.443 νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα τελική ονομαστική αξία 0,50 ευρώ ανά μετοχή, ορίζεται η 18η Δεκεμβρίου 2013. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο μετοχών της Εταιρείας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 11.962.443 κοινές ονομαστικές μετοχές, η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των Μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.)

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 19η Δεκεμβρίου 2013. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας ALPHABANK,  ως ακολούθως:

Μέσω των χειριστών στο Σύστημα ‘Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 5.5. του Κανονισμού του Χ.Α. και το άρθρο 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ., εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.

Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της τράπεζας ALPHABANKγια όσους εκ των Μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους.

Για όσους εκ των Μετόχων για διαφόρους λόγους δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη της επιστροφής κεφαλαίου από τις 30 Δεκεμβρίου 2013 μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας τράπεζας. Για την είσπραξη των μετρητών από το δίκτυο καταστημάτων της ALPHABANK είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή. Από τις 30 Δεκεμβρίου 2014 η επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 211-9994762).