Skip to main content

Επενδυτικές Σχέσεις

Ανακοίνωση για την εισαγωγή δωρεάν μετοχών από split μετοχών της Εταιρείας

Νewsletters subscription

Επεξεργασία των συνδρομών σε ενημερωτικά δελτία
Διαλέξτε τα ενημερωτικό δελτία στα οποία θέλετε να είστε ή όχι συνδρομητής.
The subscriber's email address.
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Η εταιρεία «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 28.02.2022, αποφάσισε τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,33 Ευρώ σε 0,44 Ευρώ και την ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 35.740.896 σε 107.222.688 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές (split). 
Οι ως άνω 71.481.792 νέες μετοχές πρόκειται να διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της Εταιρείας σε αναλογία 2 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή. Μετά την ως άνω εταιρική μεταβολή, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται σε 47.177.982,72 Ευρώ, διαιρούμενο σε 107.222.688 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 0,44 Ευρώ. Παράλληλα σχηματίστηκε αποθεματικό  ειδικού σκοπού, σύμφωνα με το άρ. 31 παρ. 2 του ν. 
4548/2018 ύψους 357.408,96 Ευρώ για σκοπούς στρογγυλοποίησης της νέας ονομαστικής αξίας της μετοχής.  

Την 04.03.2022 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2807832 και με αριθμό πρωτοκόλλου ΑΠ 2589584/04.03.2022 απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών, Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. και Αθλητικών Α.Ε. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας. 

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστήριου Αθηνών κατά τη συνεδρίαση της την 11.03.2022 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Εταιρείας που προκύπτουν σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Με απόφαση της Εταιρείας, ορίζονται τα εξής: 
α) ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στο split μετοχών ορίζεται η 16.03.2022. Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία, ήτοι, 0,44 Ευρώ ανά μετοχή, χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στη εν λόγω διανομή δωρεάν μετοχών, και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με  την υπ' αριθμόν 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, και 
β) δικαιούχοι στην παραπάνω εταιρική πράξη είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την 17.03.2022. 
Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται την 21.03.2022. Από την ίδια ημερομηνία οι ανωτέρω μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των μετόχων στο Σ.Α.Τ. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 211‐9994762, κος Παπαδιαμαντόπουλος Δημήτρης).