Skip to main content

Επενδυτικές Σχέσεις

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 25/10/2011

Νewsletters subscription

Επεξεργασία των συνδρομών σε ενημερωτικά δελτία
Διαλέξτε τα ενημερωτικό δελτία στα οποία θέλετε να είστε ή όχι συνδρομητής.
The subscriber's email address.
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Την 25 Οκτωβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Quest Συμμετοχών Α.Ε.. Στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν πέντε Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 36.894.912 κοινές ονοµαστικές µετοχές µε δικαίωµα ψήφου, ήτοι ποσοστό 75,75%, επί συνόλου των 48.705.220 µετοχών της Εταιρείας. Η Συνέλευση είχε την κατά το νόµο και το Καταστατικό αναγκαία απαρτία και αποφάσισε αναφορικά με το θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, την επιστροφή κεφαλαίου στους µετόχους της Εταιρείας ποσού ευρώ 0,10 ανά µετοχή, µέσω µείωσης του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 4.870.522, µε ταυτόχρονη µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από ευρώ 0,70 σε 0,60. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε επίσης την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο, το οποίο ανέρχεται σε ευρώ 29.223.132 και διαιρείται σε 48.705.220 άϋλες κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας ευρώ 0,60 η κάθε µία.

Η Διοίκηση της Εταιρείας ανέφερε ότι κατά το εννεάμηνο του 2011 σημειώθηκε ελαφρά κάμψη των πωλήσεων του Ομίλου σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ η προ φόρων κερδοφορία ενισχύθηκε.      

Η Εταιρεία στο διάστηµα από 14/05/2010 έως 25/10/2011 προέβη στην αγορά 508.454 ιδίων µετοχών με μέση τιμή κτήσης ευρώ 1,17 ανά μετοχή.