Skip to main content

Επενδυτικές Σχέσεις

Διευκρινήσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2007

Νewsletters subscription

Επεξεργασία των συνδρομών σε ενημερωτικά δελτία
Διαλέξτε τα ενημερωτικό δελτία στα οποία θέλετε να είστε ή όχι συνδρομητής.
The subscriber's email address.
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

 Ενόψει της ολοκλήρωσης της κατανομής του τιμήματος εξαγοράς της θυγατρικής εταιρείας Unisystems και σχετικά με τα αναφερόμενα με το θέμα αυτής της εξαγοράς, στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου Info-Quest για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2007, διευκρινίζονται τα εξής:

Η κατά την προηγούμενη χρήση εξαγορά των μετοχών της εταιρείας Unisystems, πραγματοποιήθηκε τμηματικά. Από την 30/04/2007 η ως άνω εταιρεία μετατράπηκε σε θυγατρική, ενώ η εξαγορά της ολοκληρώθηκε με τελικό ποσοστό 100% την 30/11/2007. Η συνολική αξία των αποκτηθέντων στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων της Unisystems, ποσού € 71.219 χιλ., που αναφέρεται στη σημείωση 8 των ετήσιων ενοποιημένων και εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου INFO-QUEST της 31 Δεκεμβρίου 2007, αντιπροσώπευε τις αντίστοιχες προσωρινές λογιστικές αξίες, όπως προέκυπταν από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας Unisystems, οι οποίες καταρτίζονται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ως εκ τούτου η προκύπτουσα υπεραξία ποσού € 27.186 χιλ, που αναφέρθηκε στην εν λόγω σημείωση ήταν προσωρινή και καθίσταται οριστική με την ολοκλήρωση της κατανομής του τιμήματος εξαγοράς, εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από το Δ.Π.Χ.Π. 3.

Μετά την ολοκλήρωση της κατανομής του τιμήματος εξαγοράς της θυγατρικής εταιρείας Unisystems, η INFO-QUEST θα γνωστοποιήσει, με τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της εξάμηνης περιόδου που λήγει την 30 Ιουνίου 2008, τα οριστικά ποσά που προέκυψαν με βάση την προσδιορισθείσα εύλογη αξία για κάθε κατηγορία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της αποκτηθείσας θυγατρικής εταιρείας. Τα προαναφερόμενα ποσά υπολογίζονται ως αν εύλογη αξία τους είχε προσδιοριστεί κατά το χρόνο απόκτησης της ως άνω θυγατρικής.

Επιπλέον σημειώνουμε ότι στη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2007 τα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας κέρδη του εξαγορασθέντος ομίλου Unisystems ανήλθαν στο ποσό € 3.331 χιλ. Στα κέρδη αυτά περιλαμβάνονται τα από την 1 Οκτωβρίου 2007 αποτελέσματα τόσο του αποσχισθέντος από τη μητρική εταιρεία Info-Quest AEBE κλάδου «Λύσεων και επιχειρηματικών εφαρμογών πληροφορικής» όσο και τα αποτελέσματα της εταιρείας του Ομίλου «Decision Συστήματα πληροφορικής ΑΕ», που επίσης απορροφήθηκε από τη Unisystems από την 1η Οκτωβρίου 2007.