Skip to main content

Επενδυτικές Σχέσεις

Info-Quest: Ετήσια Αποτελέσματα 2007

Νewsletters subscription

Επεξεργασία των συνδρομών σε ενημερωτικά δελτία
Διαλέξτε τα ενημερωτικό δελτία στα οποία θέλετε να είστε ή όχι συνδρομητής.
The subscriber's email address.
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Το 2007 ήταν μια καθοριστική χρονιά για την πορεία της Info-Quest με σημαντικά γεγονότα
που σηματοδοτούν το μετασχηματισμό του Ομίλου, όπως η απόκτηση του 100% της
UNISYSTEMS Α.Ε.Ε, η συγχώνευση ομοειδών δραστηριοτήτων στις υπηρεσίες και λύσεις
πληροφορικής, οι επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές,
καθώς και η σταδιακή απομάκρυνση από ζημιογόνες δραστηριότητες ορισμένων θυγατρικών
επιχειρήσεων.
Αποτελέσματα 2007
Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2007 δεν είναι συγκρίσιμα με αυτά του 2006 διότι:
α) Στα αποτελέσματα του 2006 περιλαμβάνεται το τίμημα πώλησης της Q-Telecom. Τα
κέρδη μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (κυρίως την πώληση της Q-
Telecom) που εγγράφονται στις οικονομικές καταστάσεις του 2006 είναι για τον Όμιλο €
236,3 εκ. και τη μητρική εταιρεία Info-Quest € 232,5 εκ.
β) Λόγω της απόσχισης του τμήματος «ΛΥΣΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» της
Info-Quest και της εισφοράς του στην κατά 100% θυγατρική εταιρεία UNISYSTEMS
A.E.E., τα οικονομικά αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου 2007 του εν λόγω τμήματος
της Info-Quest περιλαμβάνονται στα οικονομικά αποτελέσματα της UNISYSTEMS.
γ) Η χρήση 2007 επιβαρύνεται με φόρους € 7,6 εκ., εκ των οποίων ποσό € 6,25 εκ. αφορά
τη φορολόγηση αποθεματικού (από την πώληση της Q-Telecom) και το υπόλοιπο αφορά
λογιστικές διαφορές από το φορολογικό έλεγχο των χρήσεων της Info-Quest από το 2002
έως και το 2006.
Η Διοίκηση της Εταιρείας συνιστά στους αναγνώστες των Οικονομικών Καταστάσεων, να
μελετήσουν τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του 2007, οι οποίες είναι αναρτημένες στην
ιστοσελίδα της Εταιρείας www.quest.gr
Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2007, καταρτισμένες με βάση τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, τα ετήσια αποτελέσματα του έτους 2007 της
Info-Quest διαμορφώνονται ως εξής:
Όμιλος

Οι Πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 444 εκ. έναντι € 421 εκ. το 2006

Το EBITDA ανήλθε σε € 8,5 εκ. έναντι € 9,7 εκ. πέρυσι

Τα Κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 4,8 εκ. έναντι € 235,3 εκ.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν αρνητικά κατά € 7,0 εκ.
έναντι κερδών € 224,4 εκ. πέρυσι.

Σημειώνεται ότι στη χρήση του 2007 η θυγατρική εταιρεία UNITEL έχει επιβαρύνει τα
ενοποιημένα αποτελέσματα με ζημίες € 4,3 εκ., που αφορούν τη λογιστική απεικόνιση της
πώλησης ενσωμάτων παγίων της εταιρείας.


Μητρική Εταιρεία

Τα αποτελέσματα της μητρικής εταιρείας Info-Quest για το 2007 έχουν ως εξής:

Οι Πωλήσεις ανήλθαν σε € 268 εκ. έναντι € 287 εκ. το 2006

Το EBITDA ανήλθε σε € 1,3 εκ. έναντι € 2,1 εκ.

Τα Κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 4,3 εκ. έναντι € 235,2 εκ.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους είναι αρνητικά κατά € 3,6 εκ. (λόγω των φόρων ύψους €
7,6 εκ. που αναφέρονται παραπάνω), έναντι κερδών € 227,8 εκ. το 2006.


Unisystems

Τα αποτελέσματα του 2007 δεν είναι συγκρίσιμα με αυτά του 2006 λόγω της απορρόφησης
α) του αποσχισθέντος τμήματος «ΛΥΣΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» της Info-
Quest και β) της εταιρείας ΝΤΙΣΙΖΙΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. και κατά συνέπεια
τα οικονομικά αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου 2007 των παραπάνω περιλαμβάνονται
στα οικονομικά αποτελέσματα του 2007 της UNISYSTEMS.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του 2007 της UNISYSTEMS ανήλθαν σε € 85,9 εκ. έναντι € 52,4
εκ. τo 2006, το EBITDA ανήλθε σε € 8,4 εκ. έναντι € 6,0 εκ., τα κέρδη προ φόρων σε € 5,2
εκ. έναντι € 3,6 εκ., και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας σε € 3,7 εκ.
έναντι € 2,9 εκ. το 2006.


ACS Courier

Τα οικονομικά μεγέθη της θυγατρικής εταιρείας ταχυμεταφορών ACS Courier σημείωσαν
ικανοποιητική αύξηση κατά το 2007.

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 80,6 εκ. έναντι € 74,7 εκ., το EBITDA ανήλθε σε € 4,9 εκ. έναντι €
3,9 εκ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 4,1 εκ. έναντι € 3,0 εκ. ενώ τα κέρδη μετά από
φόρους υπερδιπλασιάστηκαν σε € 2,9 εκ. έναντι € 1,3 εκ. το 2006.