Skip to main content

Επενδυτικές Σχέσεις

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και καταβολή μετρητών στους Μετόχους

Νewsletters subscription

Επεξεργασία των συνδρομών σε ενημερωτικά δελτία
Διαλέξτε τα ενημερωτικό δελτία στα οποία θέλετε να είστε ή όχι συνδρομητής.
The subscriber's email address.
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

 Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2011, απεφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 4.870.522 Ευρώ, η οποία θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,70 Ευρώ σε 0,60 Ευρώ. Μετά την ως άνω μείωση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται  στο ποσό των 29.223.132 Ευρώ, διαιρούμενο σε 48.705.220 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ έκαστη.

Την 31 Οκτωβρίου 2011 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. Κ2-8686 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Eταιρείας. Το Χ.Α. ενημερώθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2011 για την εν λόγω μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας, με επιστροφή κεφαλαίου  και καταβολή μετρητών στους μετόχους, ποσού 0,10 Ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι στη λήψη της επιστροφής κεφαλαίου βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (recorddate) είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. επενδυτές την 2 Δεκεμβρίου 2011 (αποκοπή 30 Νοεμβρίου 2011, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών).

Από την ίδια ημερομηνία, 30 Νοεμβρίου 2011, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 7η εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία αποκοπής του ανωτέρω δικαιώματος, δηλαδή η 8 Δεκεμβρίου 2011. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί από την AlphaΤράπεζα ως ακολούθως:

Μέσω των χειριστών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 5.5. του Κανονισμού του Χ.Α. και το άρθρο 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.

Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Alpha Τράπεζας για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους.

Για όσους εκ των μετόχων, για διαφόρους λόγους ,δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους θα είναι δυνατή η είσπραξη της επιστροφής κεφαλαίου από τις 15 Δεκεμβρίου 2011 μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας τράπεζας. Για την είσπραξη των μετρητών από το Δίκτυο καταστημάτων της AlphaΤράπεζας είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.

Από την 8 Δεκεμβρίου 2012 η επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 211-9994762).