Skip to main content

Επενδυτικές Σχέσεις

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Νewsletters subscription

Επεξεργασία των συνδρομών σε ενημερωτικά δελτία
Διαλέξτε τα ενημερωτικό δελτία στα οποία θέλετε να είστε ή όχι συνδρομητής.
The subscriber's email address.
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INFO-QUEST Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» και το διακριτικό τίτλο «Info-Quest A.E.B.E.». σε Τακτική Γενική Συνέλευση

 ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 20 Μαίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 στα γραφεία της εταιρείας, οδός Αργυρουπόλεως 2Α, 5ος όροφος – Καλλιθέα Αττικής, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2007 (ατομικών και ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
  2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2007.
  3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2008 – 31/12/2008.
  4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου – Ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.
  5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2008.
  6. Ανανέωση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντές της Εταιρείας για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στο άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει και στο άρθρο 13 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.
  7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Oι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην πιο πάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού, οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.), να παραλάβουν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών και να την προσκομίσουν στα γραφεία της Εταιρείας (Τμήμα Μετόχων : Αργυρουπόλεως 2Α – Καλλιθέα) πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίασή της μέρα. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στα ως άνω γραφεία της Εταιρείας και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα.

Καλλιθέα, 21 Απριλίου 2008

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ