Skip to main content

Επενδυτικές Σχέσεις

Σχέδιο Τροποποίησης Καταστατικού

Νewsletters subscription

Επεξεργασία των συνδρομών σε ενημερωτικά δελτία
Διαλέξτε τα ενημερωτικό δελτία στα οποία θέλετε να είστε ή όχι συνδρομητής.
The subscriber's email address.
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Γνωστοποιείται από την εταιρεία ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 17ης Ιουνίου 2009 προτείνεται η παρακάτω τροποποίηση του άρθρου 5 παρ.2 του καταστατικού της:

«Άρθρο 5

2. Κατά τη διάρκεια της πενταετίας από τη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 17/6/2009, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, α) ν’ αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές γ) να εκδίδει κοινά ομολογιακά δάνεια μέχρι του ποσού των 100.000.000 Ευρώ. Το ποσό στις παραπάνω περιπτώσεις α και β δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.»