Skip to main content

Κέντρο Τύπου

Quest Συμμετοχών Press Release: Ανοδικά τα μεγέθη του Ομίλου Quest, με αύξηση κύκλου εργασιών 10,7%

Η Εταιρεία «Quest Συμμετοχών A.E.» ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου 2017, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής αναφοράς.

• Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα:

*EBITDA : Κέρδη προ φόρων, Χρηματοοικονομικών / Επενδυτικών αποτελεσμάτων και Συνολικών Αποσβέσεων
Τα προ φόρων αποτελέσματα της τρέχουσας περιόδου, μειώθηκαν από πρόβλεψη ύψους € 5 εκατ. για καταβολή πρόσθετου αναβαλλόμενου τιμήματος σχετικό με την εξαγορά της θυγατρικής εταιρείας «Cardlink» και περιλαμβάνουν έκτακτα κέρδη από αντιστροφή πρόβλεψης στην θυγατρική «Quest Ενεργειακή» ύψους € 1,1 εκατ. , ενώ το αντίστοιχο περυσινό εννεάμηνο περιλαμβάνει κέρδη από την πώληση της συνδεδεμένης εταιρείας «Ανεμοπύλη Α.Ε.» ύψους € 1,4 εκατ. και κέρδη από διακοπείσες δραστηριότητες που αντιστοιχούν στις 2 θυγατρικές που πωλήθηκαν στα τέλη του 2016 με δραστηριότητα στην παραγωγή ενέργειας ύψους € 2,7 εκατ.
Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό (Capex) για το εννεάμηνο 2017 ανήλθαν σε € 14.820 χιλ. έναντι € 13.155 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
• Οικονομικά Αποτελέσματα μητρικής εταιρείας (Quest Holdings):
Για το σύνολο των δραστηριοτήτων (Συνεχιζόμενες και Διακοπείσες), τα έσοδα ανήλθαν σε € 4.183 χιλ. έναντι € 4.050 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Τα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη € 3.541χιλ. έναντι € 2.204 χιλ. το 2016. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 3.100 χιλ. έναντι € 2.258 χιλ. πέρυσι. Τα κέρδη μετά από φόρους ήταν € 2.994 χιλ. έναντι € 1.791 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
• Οικονομικά Αποτελέσματα θυγατρικών εταιρειών :
ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Info Quest Technologies
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 83,5 εκατ. έναντι € 74,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016 σημειώνοντας άνοδο 12%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 1.498 χιλ. έναντι κερδών € 1.119 χιλ. , τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 445 χιλ. έναντι € 383 χιλ. και οι ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν σε € 78 χιλ. έναντι κερδών € 250 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Quest on Line (you.gr)
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 9,2 εκατ. έναντι € 7,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του του 2016 σημειώνοντας άνοδο 24%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 202 χιλ. έναντι ζημιών € 176 χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 125 χιλ. έναντι ζημιών € 240 χιλ. και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 125 χιλ. έναντι ζημιών € 240 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
iSquare
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 44,6 εκατ. έναντι € 41,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016 σημειώνοντας άνοδο 8%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €1.189 χιλ. έναντι € 1.313 χιλ. το 2016, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 1.057 χιλ. έναντι € 1.098 χιλ. και τα κέρδη μετά από φόρους σε € 734 χιλ. έναντι € 781 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
iStorm & iStorm Cyprus
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 12 εκατ. έναντι € 9,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016 σημειώνοντας αύξηση 30%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 300 χιλ. έναντι € 191 χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 7 χιλ. έναντι ζημιών € 40 χιλ. το 2016 και οι ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν σε € 10 χιλ. έναντι ζημιών € 40 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
A. Υπηρεσίες Πληροφορικής
Όμιλος UniSystems
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 62 εκατ. έναντι € 62,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 2.438 χιλ. έναντι € 2.699 χιλ., τα κέρδη προ φόρων σε € 1.435 χιλ. έναντι € 1.875 χιλ. το 2016 και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 523 χιλ. έναντι κερδών € 1.151 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ACS Courier
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 72,3 εκατ. έναντι € 64,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016 σημειώνοντας αύξηση 13%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 8.596 χιλ. έναντι € 6.948 χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 7.774 χιλ. έναντι € 6.244 χιλ., ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 5.391 χιλ. έναντι € 4.344 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Cardlink
Τα αποτελέσματα της κατά 85% θυγατρικής «Cardlink» που δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών δικτύου τερματικών POS για ηλεκτρονικές συναλλαγές με κάρτες πληρωμών έχουν ως εξής:
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 28,3 εκατ. έναντι € 15,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016 σημειώνοντας αύξηση 83%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 11.039 χιλ. έναντι € 4.574 χιλ., οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε € 1.325 χιλ. έναντι ζημιών € 1.026 χιλ., ενώ οι ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν σε € 2.579 χιλ. έναντι ζημιών € 426 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Σημειώνεται ότι τα προ φόρων αποτελέσματα της εταιρείας έχουν επιβαρυνθεί με ποσό ύψους € 5 εκατ. σχετικό με πρόβλεψη πρόσθετου αναβαλλόμενου τιμήματος προς τους παλαιούς μετόχους της.
ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ (ΑΠΕ):
Όμιλος Quest Energy
Η Quest Energy κατόπιν της εξαγοράς του μειοψηφικού ποσοστού, κατέστη 100% θυγατρική της Εταιρείας και έχει ως αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Στα τέλη του 2016 η Quest Energy προέβη σε πώληση των θυγατρικών της Quest Solar ΑΒΕΤΕ και Quest Solar Αλμυρού ΑΕ οι οποίες κατείχαν φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 7,5 MW και 10 MW αντίστοιχα. Επίσης τα αποτελέσματα του 2016 επηρεάστηκαν θετικά, από την πώληση της συνδεδεμένης εταιρείας «Ανεμοπύλη Α.Ε.». Κατά συνέπεια τα οικονομικά αποτελέσματα της δραστηριότητας για την κλειόμενη χρήση, δεν είναι συγκρίσιμα με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.
Τα συνολικά αποτελέσματα του κλάδου (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες έχουν ως εξής :
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 0,54 εκατ. έναντι € 6,3 εκατ. τo 2016. Οι ζημίες προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 7 χιλ. έναντι κερδών € 4.368 χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 692 χιλ. έναντι κερδών € 3.973 χιλ., ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 639 χιλ. έναντι € 3.088 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

*Σημείωση:
Ο Όμιλος χρησιμοποιεί εναλλακτικούς δείκτες μέτρησης απόδοσης (ΕΔΜΑ) για την καλύτερη αξιολόγηση των οικονομικών του επιδόσεων. Στο παρόν δελτίο τύπου παρουσιάζεται το μέγεθος «Κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)» που αναλύεται παρακάτω. Το ανωτέρω μέγεθος θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά αυτά.

Οι οικονομικές καταστάσεις του εννεαμήνου 2017 της Quest Συμμετοχών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και στην εταιρική ιστοσελίδα (www.Quest.gr) τη Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 .

ΑΡΧΕΙΟ ΝΕΩΝ