Skip to main content

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ευημερία του Κοινωνικού Συνόλου

Λαμβάνοντας υπόψη ότι μία επιχείρηση ευημερεί, όταν η κοινωνία όπου δραστηριοποιείται ευημερεί, οι εταιρείες του Ομίλου Quest υλοποιούν εστιασμένες κοινωνικές δράσεις, που στοχεύουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και τη μετάβαση της χώρας στην ψηφιακή εποχή.

Οι δράσεις επικεντρώνονται:

  • Στην ενίσχυση της νεανικής και νεοφυούς επιχειρηματικότητας, με τη χρήση των νέων τεχνολογιών που οδηγούν στην καινοτομία. 
  • Στην ενίσχυση της ποιοτικής εκπαίδευσης, με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων.
  • Στην καταπολέμηση της φτώχειας, της πείνας και των κοινωνικών ανισοτήτων, σε συνεργασία με έγκυρους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
Εταιρική Υπευθυνότητα Κοινωνία

Παράλληλα με τους βασικούς πυλώνες εστίασης, ο Όμιλος ανταποκρίθηκε ενεργά στη συλλογική προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19, ενώ ανταποκρίθηκε στο αίτημα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», υποστηρίζοντας με δωρεάν διάθεση εξοπλισμού πληροφορικής το έργο της Επιτροπής.

 


 

Υποστηρίζοντας την κοινωνία για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

 

Το 2020 ο Όμιλος Quest, ως ενεργό μέλος της κοινωνίας μας και με μεγάλη ενσυναίσθηση, στάθηκε αρωγός στη συλλογική προσπάθεια της χώρας μας να ανταποκριθεί στις επιπτώσεις της πανδημίας. Οι πρωτοβουλίες του Ομίλου ξεπέρασαν τις €700 χιλ. σε προϊόντα και υπηρεσίες και εστίασαν κυρίως στον τομέα της εκπαίδευσης στη διάθεση τεχνολογικού εξοπλισμού σε κρίσιμους φορείς, ενώ η ACS, πιστή στις αρχές της να βοηθά την κοινωνία όποτε υπάρχει ανάγκες μεγάλης εμβέλειας, συνέβαλε στην υποστήριξη ευπαθών ομάδων.
 

  • Τηλε-εκπαίδευση: Δωρεά προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 1.018 iPad 4G για την κάλυψη των αναγκών δημοτικών σχολείων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μαζί με υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης του εκπαιδευτικού προσωπικού.
  • Μονάδες Υγείας: Δωρεές 120 φορητών και σταθερών υπολογιστών και 15 πολυμηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), Διάθεση 2 συσκευών υψηλής ροής οξυγόνου (αναπνευστήρες) στο νοσοκομείο «Αττικόν» , -Διάθεση 5 ειδικών οθονών στο νοσοκομείο «Η Παμμακάριστος», προκειμένου για την παρακολούθηση της ανάρρωσης των ασθενών.
  • Κοινωνία / Ευπαθείς Ομάδες: Η ACS, δίνοντας προτεραιότητα στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, μετέφερε πολύτιμο υγειονομικό υλικό προς γηριατρικές μονάδες και κοινωφελείς φορείς σε όλη την Ελλάδα, με περισσότερους από 6.000 ωφελούμενους, στήριξε το έργο ΜΚΟ, μεταφέροντας δωρεάν μεγάλες ποσότητες άλλων αναγκαίων ειδών, ενώ αντίστοιχα έπραξαν και οι κατά τόπους αντιπρόσωποι της. Αναλυτικότερες πληροφορίες αναφέρονται στην ενότητα για την εταιρεία ACS.

ΝεοφυηΣ Επιχειρηματικοτητα

 
IQBility
Με στόχο την ενίσχυση της νεανικής και νεοφυούς επιχειρηματικότητας, με τη χρήση των νέων τεχνολογιών που οδηγούν στην καινοτομία ο Όμιλος Quest έχει δημιουργήσει από το 2013 το εκκολαπτήριο νέων επιχειρηματικών δράσεων, IQbility. O ιδιαίτερος χαρακτήρας του έγκειται στο γεγονός ότι αποτελεί πιθανότατα τη μοναδική θυγατρική ελληνικού επιχειρηματικού Ομίλου, η οποία αποκτά συστηματικά μετοχικές συμμετοχές σε νεοφυείς επιχειρήσεις,
με προσανατολισμό σε startups που έχουν συνέργειες με τις εταιρείες του Ομίλου σε τομείς, όπως tech, fintech services, last mile delivery κλπ. 
 
Στα διάρκεια της ζωής του IQbility έχουμε συνδράμει δεκάδες startups και έχουμε συνολικά επενδύσει σε 12 από αυτές. Το συνολικό ποσό της επένδυσης είναι περί τα €2εκ. με ήδη  3 exits. 
 
8
ΧΡΟΝΙΑ
λειτουργίας
 
12
ΟΜΑΔΕΣ
επένδυση
 
10
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
με επιχειρηματική δραστηριότητα
 
2.000.000
συνολική επένδυση Ομίλου
 
>200
ΘΕΣΕΙΣ
εργασίας

Ποιοτικη Εκπαιδευση

 
Ο Όμιλος και οι εταιρείες του υλοποιούν ένα σύνολο από συνεχιζόμενες δράσεις αναφορικά με τη διασύνδεση Τεχνολογίας και Εκπαίδευσης, που αναβαθμίζουν την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ενθαρρύνουν την αριστεία. Ενδεικτικά αναφέροντας, η iSquare, στο πλαίσιο της δράσης «Καινοτομία στην Εκπαίδευση», υλοποιεί το πρόγραμμα “iPad 1 – 1” για την εισαγωγή του iPad στις σχολικές τάξεις με στόχο τη βελτίωση της μαθησιακής εμπειρίας, ενώ με τις δράσεις «Ψηφιοποίηση σχολικών βιβλίων» και edupad.gr για το λειτουργικό σύστημα iOS της Apple, στοχεύει στη δημιουργία μίας βιωματικής, σύγχρονης διαδικασίας μάθησης.
Αντίστοιχα, η Info Quest Technologies υλοποιεί για περισσότερα από 15 χρόνια τη δράση «Συναρμολογώντας τον Υπολογιστή Quest», ένα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα, εκπαιδευτικό πρόγραμμα τεχνολογίας. Από το 2019 ο Όμιλος δημιούργησε, με κύριο πυλώνα υλοποίησης τη Uni Systems, ένα νέο πρόγραμμα υποτροφιών για εκμάθηση κώδικα, το “Mind the <code>”, το οποίο εστιάζει στη συστηματική διδασκαλία δύο πολύ διαδεδομένων γλωσσών προγραμματισμού σε νέους, διασυνδέει την εκπαιδευτική κοινότητα με την αγορά εργασίας, ενισχύει τις γνώσεις μελλοντικών εργαζόμενων και προσφέρει εργασία σε μερικούς από αυτούς.

Μη ΚυβερνητικεΣ ΟργανωσειΣ

 
Quest studio - yousmile.gr
Με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, της πείνας και των κοινωνικών ανισοτήτων , σταθερά στο πέρασμα του χρόνου, οι εταιρείες του Ομίλου στηρίζουν το άξιο έργο οργανώσεων και φορέων που με το έργο τους βελτιώνουν την ποιότητα ζωής παιδιών και ενηλίκων, όπως το «Χαμόγελο του Παιδιού» το «Κάνε μια Ευχή», το «Ελληνικό Παιδικό Μουσείο» και η «ΠΥΡΝΑ», καθώς και άλλες σημαντικές πρωτοβουλίες όπως το έργο του σωματείου «Διάζωμα» στον τομέα του Πολιτισμού.
Παράλληλα, όποτε οι συνθήκες το απαιτούν, ο Όμιλος προχωρά, σε έκτακτη υποστήριξη δράσεων, σύμφωνα με τις δυνατότητες και την εξειδικευμένη τεχνογνωσία του. Άξιες αναφορές δράσεις είναι η χορηγία Αρδευτικού συστήματος, η παροχή υπολογιστικών συστημάτων και η παροχή πυροσβεστικών οχημάτων σε πληγείσες περιοχές, καθώς και τα πρόγραμμα προγράμματα στήριξης προσφύγων, πλημμυροπαθών και πυροπαθών που υλοποίησε η ACS , λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης και ανάγκες που προκύπτουν κατά καιρούς. Η συμβολή του Ομίλου και ιδιαίτερα της ACS στην καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, στην υποστήριξη ευπαθών ομάδων σε συνεργασία με ΜΚΟ.

ΕθελοντισμοΣ

 
Οι εργαζόμενοι του Ομίλου Quest ενθαρρύνονται να εκφράζουν και να υποστηρίζουν δράσεις που ωφελούν το κοινωνικό σύνολο και οι εταιρείες με τη σειρά τους διαθέτουν πόρους για την υλοποίηση αυτών των δράσεων, στηρίζοντας κάθε χρόνο αρκετούς φορείς στο έργο τους, προσφέροντας υπηρεσίες, προϊόντα και οικονομική ενίσχυση.
Ορισμένες από τις σταθερές δράσεις του Ομίλου, αποτελούν η Εθελοντική Αιμοδοσία, η διοργάνωση Charity Bazaar από τους εργαζόμενους για την υποστήριξη του Κέντρου Προστασίας του Παιδιού Αττικής «Η Μητέρα», η συγκέντρωση ρουχισμού, τροφίμων και φαρμάκων για το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων, η διάθεση περισσευούμενου φαγητού μέσω της οργάνωσης «Μπορούμε» σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη ενώ συστηματικά υλοποιούνται δράσεις που ενισχύουν τον αθλητισμό και την οικολογική μετακίνηση.

Περισσότερες Πληροφορίες σχετικά με τα Ουσιαστικά θέματα και τις Δράσεις του Ομίλου παρουσιάζονται αναλυτικά στις Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου.