Skip to main content

Investor Relations

Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Νewsletters subscription

Manage your newsletter subscriptions
Select the newsletter(s) to which you want to subscribe or unsubscribe.
The subscriber's email address.
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, τα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου Info-Quest για το εννεάμηνο 2008 έχουν ως εξής:

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 336 εκ. έναντι € 306 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αυξημένες κατά 10%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην ενσωμάτωση στον Όμιλο της θυγατρικής εταιρείας «Uni Systems ΑΕΕ» για χρονικό διάστημα 9 μηνών έναντι 5 κατά την περυσινή αντίστοιχη περίοδο, καθώς και στην αύξηση των πωλήσεων της εταιρείας και των θυγατρικών της.

Το EBITDA ήταν € 1,9 εκ. έναντι € 5,2 εκ. 

Τα Αποτελέσματα προ φόρων ήταν αρνητικά κατά € 3,3 εκ. έναντι κερδών € 2,1 εκ.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν αρνητικά κατά € 4,5 εκ. έναντι ζημιών € 7,9 εκ. πέρυσι (σημειώνεται ότι το εννεάμηνο 2007 η εταιρεία επιβαρύνθηκε με έκτακτους φόρους € 7,6 εκ.).

Τα αποτελέσματα της μητρικής εταιρείας Info-Quest για το εννεάμηνο 2008 έχουν ως εξής:

Οι Πωλήσεις ανήλθαν σε € 185 εκ. έναντι € 149 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Το EBITDA ήταν € 1,6 εκ. έναντι € 2,1 εκ. πέρυσι .

Τα Κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 0,9 εκ. έναντι € 3,4 εκ.

Τα Κέρδη μετά από φόρους είναι € 53 χιλ. έναντι ζημιών € 4,7 εκ. πέρυσι (λόγω της προαναφερθείσας φορολόγησης).

Τα λειτουργικά αποτελέσματα της εταιρείας επηρεάζονται αρνητικά από τις επενδύσεις στο πολυκαναλικό δίκτυο πωλήσεων “You” μέσω του Διαδικτύου (www.you.gr) και του δικτύου καταστημάτων «U».

 

 Uni Systems

Τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεάμηνου 2008 της κατά 100% θυγατρικής Uni Systems δεν είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα περυσινά λόγω της απορρόφησης κατά το Δ΄ τρίμηνο του 2007 του τμήματος των «Λύσεων και Επιχειρηματικών εφαρμογών» που αποσχίσθηκε από την Info-Quest και της συγχώνευσής της με την εταιρεία  DECISION Α.Ε.

Κατά το εννεάμηνο του 2008, οι ενοποιημένες πωλήσεις της UNI SYSTEMS ανήλθαν σε € 100 εκ. έναντι € 39 εκ., την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το EBITDA ήταν αρνητικό κατά € 1,3 εκ. έναντι θετικού € 3,1 εκ. και τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 153 χιλ, έναντι € 1,6 εκ το εννεάμηνο του 2007.

Τα αποτελέσματα της εταιρείας επηρεάζονται αρνητικά α) από την απομείωση συμμετοχών της σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, β) από τα κόστη αναδιάρθρωσης της εταιρείας και γ) από τις αυξημένες προβλέψεις επισφαλειών σε αξία εμπορευμάτων και υπολοίπων πελατών.

Η Uni Systems είναι σήμερα, από άποψη πωλήσεων, η μεγαλύτερη εταιρεία ολοκλήρωσης συστημάτων (system integrator) πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, με ανεκτέλεστο υπόλοιπο μεγάλων έργων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, άνω των € 90 εκ.

ACS Courier

Τα οικονομικά μεγέθη της κατά 99,7% θυγατρικής εταιρείας ταχυμεταφορών ACS Courier σημείωσαν αύξηση κατά το εννεάμηνο του 2008.

Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 9,5 % σε € 64,1 εκ. έναντι € 58,6 εκ., το EBITDA ανήλθε σε € 4,3 εκ. έναντι € 3,7 εκ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 3,9 εκ. έναντι € 3,1 εκ., ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 2,8 εκ. έναντι € 1,9 εκ. το εννεάμηνο του 2007.

Quest Ενεργειακή

 Η εταιρεία (που ανήκει κατά 55% στην Info-Quest) είχε κατά το εννεάμηνο του 2008 μηδενικές πωλήσεις, αρνητικό EBITDA € 1,6 εκ. και ζημίες € 1,7 εκ.

Ο Όμιλος επενδύει στην επέκταση των δραστηριοτήτων του στον Τομέα της Ενέργειας, με θυγατρικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Συγκεκριμένα η Quest Ενεργειακή Α.Ε.Β.Ε. την 30/9/2008 συμμετείχε σε δεκαπέντε θυγατρικές εταιρίες που επενδύουν στον κλάδο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και οι οποίες είτε κατέχουν άδειες παραγωγής για αιολικά πάρκα, είτε έχουν καταθέσει αιτήσεις για την έκδοση αδειών παραγωγής για αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα.