Skip to main content

Investor Relations

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ INFO-QUEST Q3, 2010

Νewsletters subscription

Manage your newsletter subscriptions
Select the newsletter(s) to which you want to subscribe or unsubscribe.
The subscriber's email address.
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς τα ενοποιημένα αποτελέσματα της Info-Quest Α.Ε.Β.Ε για το εννεάμηνο 2010 έχουν ως εξής:

Οι Πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 237,3 εκατ. έναντι € 277,9 εκατ. μειωμένες κατά 14,6%. Η μείωση αυτή προέρχεται από τους κλάδους πωλήσεων προϊόντων και λύσεων πληροφορικής. Ο κλάδος των ταχυμεταφορών παρουσίασε σχεδόν ισόποσες πωλήσεις με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2009.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 6,4 εκατ. έναντι € 6,2 εκατ. του 2009.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 2,6 εκατ. έναντι € 1,4 εκατ. πέρυσι αυξημένα κατά 85,7%.

Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε € 0,7 εκατ. έναντι  € 0,2 εκατ. πέρυσι. Σημειώνεται ότι τα  μεγέθη της τρέχουσας χρήσης 2010 επηρεάστηκαν αρνητικά λόγω της επιβολής της έκτακτης οικονομικής εισφοράς του ν.3845/2010, που επιβάρυνε εξολοκλήρου τα αποτελέσματα του εννεάμηνου με ποσό ύψους € 1,2 εκατ.  

Η δανειακή επιβάρυνση του Ομίλου ανήλθε σε € 11 εκατ. έναντι € 32,6 εκατ. στο τέλος του 2009 μειωμένη κατά 66%. Αντίστοιχα τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχονται σε € 30,5 εκατ. έναντι € 21,2 εκατ.  στο τέλος του 2009.
Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (ταμειακά διαθέσιμα μείον δανειακή επιβάρυνση) του  ομίλου ανήλθαν σε € 19,5 εκατ. έναντι € -11,4 εκατ. πέρυσι.

  • Τα αποτελέσματα της μητρικής εταιρείας για το εννεάμηνο 2010 έχουν ως εξής:

Οι Πωλήσεις ανήλθαν σε € 98,8 εκατ. έναντι € 145,4 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, μειωμένες κατά 32%. Η μείωση αυτή οφείλεται στην συνεχιζόμενη κάμψη της καταναλωτικής ζήτησης,  καθώς και στη αυστηρότερη πιστοδοτική πολιτική της Εταιρείας προς τους πελάτες χονδρικής.

Τα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε  ζημιές € 1,7 εκατ. έναντι ζημιών € 0,6 εκατ. το 2009

Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές € 3,8 εκατ. έναντι ζημιών € 2,8 εκατ.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε ζημιές € 4,1 εκατ. έναντι ζημιών € 2,9 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα αποτελέσματα της Εταιρίας στο εννεάμηνο του 2010 επιβαρύνθηκαν με το ποσό των € 1,9 εκατ. για έξοδα αναδιοργάνωσης και προσαρμογής στα νέα οικονομικά δεδομένα της αγοράς.

Δεν υφίσταται δανειακή επιβάρυνση στην Εταιρεία ενώ στο τέλος της προηγούμενης χρήσης υπήρχε βραχυχρόνιος δανεισμός ύψους € 21,6 εκατ. Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχονται σε € 2,5 εκατ. έναντι € 0,9 εκατ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης.

 

  • Τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου UniSystems για το εννεάμηνο του 2010 έχουν ως εξής:

Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε € 55 εκατ. έναντι  € 70,8 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο μειωμένες κατά 22%.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 3,5 εκατ. έναντι € 2,9 εκατ.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 3,5 εκατ. έναντι € 1,6 εκατ. και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας σε € 4,1 εκατ. έναντι σε € 0,8 εκατ. πέρυσι. Σημειώνεται ότι τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας στο εννεάμηνο 2010 έχουν επιβαρυνθεί λόγω της επιβολής της έκτακτης οικονομικής εισφοράς του ν.3845/2010, που επιβάρυνε εξολοκλήρου τα αποτελέσματα του εννεάμηνου με ποσό ύψους € 0,4 εκατ.

Δεν υφίσταται δανειακή επιβάρυνση τόσο στο τέλος της κλειόμενης περιόδου όσο και στο τέλος της προηγούμενης χρήσης. Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχονται σε € 6,4 εκατ. έναντι € 7,8 εκατ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης.

  • Τα οικονομικά αποτελέσματα της θυγατρικής εταιρείας ταχυμεταφορών ACS Courier για το εννεάμηνο του 2010 έχουν ως εξής:

Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε € 64 εκατ. έναντι € 65,8 εκατ.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 4,4 εκατ. έναντι € 4,9 εκατ.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 4 εκατ. έναντι € 4,2 εκατ., ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 1,7 εκατ. έναντι € 3,5 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
 Σημειώνεται ότι τα κέρδη μετά από φόρους στο εννεάμηνο 2010 έχουν επιβαρυνθεί λόγω της επιβολής της έκτακτης οικονομικής εισφοράς του ν.3845/2010, που επιβάρυνε εξολοκλήρου τα αποτελέσματα του εννεάμηνου με ποσό ύψους € 0,6 εκατ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχονται σε € 13,7 εκατ. έναντι € 8,1 εκατ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης ενώ δεν υφίστανται δανειακή επιβάρυνση.

  • Τα οικονομικά αποτελέσματα της θυγατρικής iSquare A.E. για το εννεάμηνο 2010, έχουν ως εξής:

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 23 εκατ.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 1,5 εκατ.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 1,1 εκατ. ενώ τα κέρδη μετά από φόρους σε € 0,7 εκατ.
Σημειώνεται ότι τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας στο εννεάμηνο 2010 έχουν επιβαρυνθεί λόγω της επιβολής της έκτακτης οικονομικής εισφοράς του ν.3845/2010, που επιβάρυνε εξολοκλήρου τα αποτελέσματα του εννεάμηνου με ποσό ύψους € 0,1εκατ
Σημειώνεται ότι τα ταμειακά διαθέσιμα της ανωτέρω θυγατρικής ανήλθαν σε € 3,4 εκατ. ενώ υφίσταται μακροχρόνιο ομολογιακό δάνειο, ύψους € 11 εκατ., που χρηματοδότησε την εξαγορά του 100% των μετοχών της Rainbow Α.Ε..

  • Τέλος, η Quest Energy, που ανήκει κατά 55% στην Info-Quest και έχει ως αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, βρίσκεται ακόμη στο στάδιο των αρχικών επενδύσεων, οι οποίες πραγματοποιούνται σταδιακά ανάλογα με την πορεία των αδειοδοτήσεων. Τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2010 επιβαρύνθηκαν με ζημιές € 1,2 εκατ. από την Quest Energy. Tα έργα της Quest Energy αναμένεται να φέρουν τα πρώτα έσοδα στην εταιρεία εντός του 2011.