Skip to main content

Press Center

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

 Η Εταιρεία «Quest Συμμετοχών A.E.» ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του Α΄ Τριμήνου 2014, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής αναφοράς.

 Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου:

Τα αποτελέσματα του ομίλου σε ενοποιημένη βάση για το Α΄ τρίμηνο 2014 έχουν ως εξής:

Πωλήσεις  € 71 εκατ. έναντι € 67,9 εκατ. Πέρυσι (αύξηση 5%) .

Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)  € 2.428 χιλ. έναντι € 2.705 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013.
Κέρδη προ φόρων  € 167 χιλ. έναντι € 1.216 χιλ. πέρυσι.Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε € 907χιλ. έναντι € 157 χιλ. πέρυσι.

Σημειώνεται  ότι τα οικονομικά αποτελέσματα της κλειόμενης περιόδου, έχουν επιβαρυνθεί με ποσό ύψους € 1.496 χιλ. σε εφαρμογή του ψηφισθέντος στις 30 Μαρτίου 2014 νόμου, ο οποίος προέβλεπε αναδρομικό εκπτωτικό τιμολόγιο επί της παραχθείσας ενέργειας του προηγούμενου έτους (2013) στους εν λειτουργία φωτοβολταϊκούς σταθμούς του Ομίλου.
 

Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (ταμειακά διαθέσιμα μείον δανειακή επιβάρυνση) του Ομίλου ανέρχονται σε €- 4,9  εκατ. (δάνεια ) έναντι € 1,4 εκατ. στο τέλος της χρήσης του 2013.

  • Οικονομικά  Αποτελέσματα μητρικής εταιρείας (Quest Holdings):

Τα έσοδα ανήλθαν σε  € 802 χιλ. έναντι € 892 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 178 χιλ. έναντι € 121 χιλ. το 2013. Οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε € 55 χιλ. έναντι κερδών € 32 χιλ. πέρυσι. Οι ζημιές μετά από φόρους ήταν € 100 χιλ. έναντι € 254 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

  • Οικονομικά  Αποτελέσματα θυγατρικών εταιρειών :

ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Info Quest Technologies

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 26,2 εκατ. έναντι € 24 εκατ. το 2013 (αύξηση  9% ). Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 519 χιλ. έναντι € 467 χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 169 χιλ. έναντι € 241 χιλ. και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 33 χιλ. έναντι € 231 χιλ. το 2013.

iSquare

i Square διανέμει τα προϊόντα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο)

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 12,1 εκατ. έναντι  € 12,3 εκατ. το 2013. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 400 χιλ. έναντι € 405 χιλ. το 2013, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 330 χιλ. έναντι € 320 χιλ. και τα κέρδη μετά από φόρους σε € 214 χιλ. έναντι σε € 232 χιλ. πέρυσι.

Όμιλος UniSystems

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 15,7 εκατ. έναντι € 15,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης . Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 1.311 χιλ. έναντι € 959 χιλ., τα κέρδη προ φόρων σε € 999 χιλ. έναντι € 705 χιλ. το 2013 και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 1.365 χιλ. έναντι € 1.037 χιλ. το 2013. 

ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ACS Courier

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 18 εκατ. έναντι € 16,5 εκατ. τη αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης ( αύξηση 9%) . Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 772 χιλ. έναντι € 607 χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 646 χιλ. έναντι € 531 χιλ., ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 662 χιλ. έναντι € 396 χιλ. το 2013.  

ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ (ΑΠΕ):

Quest Energy

Η Quest Energy  ανήκει κατά 55% στην Quest Συμμετοχών και έχει ως αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες πηγές.

Η εταιρία λειτουργεί 5 φωτοβολταικά πάρκα, συνολικής ισχύος 18,2 MW.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του Α τριμήνου 2014, για τον όμιλο της Quest Energy (σύνολο Ενεργειακού κλάδου),  επιβαρύνθηκαν κατά το ποσό των € 2.038 χιλ. στις πωλήσεις και  € 1.496 χιλ. στα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων,  λόγω της έκδοσης  πιστωτικών τιμολογίων βάση των διατάξεων του ν. 4254/07.04.2014 , που αφορούν εκπτώσεις επί της συνολικής αξίας της πωληθείσας ενέργειας της περιόδου 1.1.2013 έως και 31.12.2013. 

Στον ακόλουθο πίνακα  παρουσιάζεται συγκριτικά  η επίδραση του ν.4254 στις οικονομικές καταστάσεις  του  Α΄ τρίμηνου  2014  του  ομίλου  της Quest Energy:

                                                 Α τρίμηνο 2014        Α τρίμηνο 2014     Α τρίμηνο 2013

                                        (πριν την εφαρμογή              (μετά την εφαρμογή      

                                             του Ν.4254)                       του Ν.4254)

              

Πωλήσεις :                                                       € 1.949 χιλ.                 € (89) χιλ.          € 995 χιλ.                         

EBITDA :                                                               € 914 χιλ.              € (582) χιλ.          € 239 χιλ.     

Αποτελέσματα προ φόρων :                      € 59 χιλ.              € (1.437) χιλ.       € (361) χιλ.

Αποτελέσματα μετά από φόρους :           € (49) χιλ.             € (1.545) χιλ.       € (425) χιλ.               
 

Τα οικονομικά αποτελέσματα του Α τριμήνου 2014 της Quest Συμμετοχών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και στην εταιρική ιστοσελίδα (www.Quest.gr) την Παρασκευή 23 Μαΐου 2014 .

Monthly archive