Skip to main content

Η Uni Systems ενισχύει την ψηφιακή ανθεκτικότητα του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας

Η Uni Systems ανέλαβε την υλοποίηση της συμφωνίας-πλαισίου με ανάδοχο το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας, ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ, για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και αδειών λογισμικού Microsoft 365 με στόχο την ενίσχυση της ψηφιακής ανθεκτικότητας και την αύξηση της παραγωγικότητας του Υπουργείου.

Η πλαισιακή συμφωνία που υπέγραψε η Uni Systems, ένας από τους μεγαλύτερους Enterprise Software Advisors (ESA) και License Solution Providers (LSP) της Microsoft στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Ε.Ε., θα εξυπηρετήσει 10.000 χρήστες και περιλαμβάνει: υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου και υπηρεσίες μετάπτωσης υφισταμένων λογαριασμών σε Microsoft 365, την παροχή αδειών χρήσης εργαλείων ασφαλούς συνεργασίας (collaboration) και διακίνησης εγγράφων, υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, εργαλείων διαχείρισης έργων, αναφορών και ανάπτυξης προσαρμοσμένου περιβάλλοντος χρήστη για εύκολη διαχείριση αντικειμένου εργασίας, καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης (M365 Operations Desk). Παράλληλα, θα προσφερθεί εκπαίδευση στελεχών ως προς την βέλτιστη χρήση των παραπάνω εργαλείων, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει στην περαιτέρω αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των δημοσίων λειτουργών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω σύμβαση αφορά το δεύτερο μεγαλύτερο έργο που υπεγράφη από το Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά το 2020, και πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα έργα πληροφορικής που έχουν προκηρυχθεί από το σύνολο του Δημόσιου Τομέα της Κύπρου στο ίδιο διάστημα μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (πηγή: https://www.eprocurement.gov.cy/epps/getTaskList.do).

Η υλοποίηση του έργου έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της αποδοτικότητας της Δημόσιας Διοίκησης της Κυπριακής Δημοκρατίας ενώ αναμένεται να συμβάλει σημαντικά μεταξύ των άλλων και στην επιτυχή εφαρμογή του πλαισίου ευέλικτης εργασίας στον δημόσιο τομέα.

Η Uni Systems διατηρεί στενή συνεργασία με τη Microsoft ως Solutions Partner, διαθέτοντας Specializations στους τομείς Infrastructure / Database Migration on Azure & Analytics on Azure και Designations σε Modern Work και Security, γεγονός που καταδεικνύει και την εξειδίκευσή της σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, με βάση τις λύσεις της Microsoft σε μεγάλους οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ευρώπη.

«Ευχαριστούμε το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ευκαιρία να συνεισφέρουμε σε μια συμφωνία – πλαίσιο που έχει ειδικό βάρος για το Κυπριακό δημόσιο τομέα και τους πολίτες του», ανέφερε ο Δημήτρης Καβαλλιέρος, International BU Director της Uni Systems. «Με το εν λόγω έργο, διευρύνεται σημαντικά το μερίδιό μας στα έργα πνοής του Κυπριακού Δημοσίου υποστηρίζοντας παράλληλα τη στρατηγική μας για μεταφορά ψηφιακής τεχνογνωσίας και πρακτικών στο τοπικό γίγνεσθαι από τα αντίστοιχα έργα που υλοποιούμε στους Οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημόσιου τομέα. Μέσω της στενής μας συνεργασίας με τη Microsoft και με έρεισμα την τεχνογνωσία και την εξειδίκευση των τεχνικών και συμβουλευτικών ομάδων μας, είμαστε βέβαιοι ότι θα παραδώσουμε ένα έργο υψηλών προδιαγραφών για τον πελάτη μας.»

Η κα. Γιάννα Ανδρονοπούλου,  Διευθύνουσα Σύμβουλος για τη Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, δήλωσε: «Μέσω της εξαιρετικής αυτής συνεργασίας με τη Uni Systems έχουμε κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα για το ψηφιακό μέλλον της Κύπρου ενισχύοντας την αποδοτικότητα του Δημόσιου Τομέα και βελτιώνοντας την καθημερινότητα των πολιτών. Ένα μέρος της συνεχόμενης προσπάθειάς μας να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου και αποτελεσματικού κράτους για όλους καινοτομώντας με υπευθυνότητα».